O Tabliću

Tablić je najpopularnija kartaroška igra na Balkanu. Skoro da nema osobe koja se bar jednom nije oprobala u ovoj zaraznoj igri.

Od sada možete igrati online sa svojim prijateljima i sa drugim igračima sa osećajem kao da sedite u istoj sobi i za istim stolom.

Zabavite se igrajući Tablić Masters, podelimo karte i neka igra počne!

Pravila

Igraju dva ili četiri igrača. Mi podržavamo samo igru sa dva igrača. Igra se jednim standardnim špilom od 52 karte, bez džokera.

Vrednost karata
Kralj (K) vredi 14, Dama (Q) 13, a Žandar (J) 12. Ostale karte se boduju prema svojim nominalima. Kec (A) u tom pogledu ima poseban tretman. Njegova vrednost može biti 1 ili 11, u zavisnosti od procene i želje igrača.

Cilj
Cilj igre je odneti što više karata sa talona, t.j. odneti što više štihova. Karte se nose tako što se baca karta iz ruke i njom se nosi karta koja je iste vrednosti ili više karata čija je suma jednaka vrednosti bačene karte. Odnete karte se skupljaju kod svakog igrača da bi se na kraju partije prebrojili poeni.

Deljenje
Delilac deli po 6 karata svakom od igrača (u 2 kruga po 3) i stavlja 4 karte na talon. Karte na talonu moraju biti razdvojene. Ostatak karata se stavlja sa strane. Kada svi igrači izbace karte koje su imali, delilac opet uzima špil koji je ostavio sa strane i ponovo podeli 6 karata svakom igraču. Kad se izbace sve karte, a ceo špil se potrosi, uloga delioca se prenosi na sledećeg igrača.

Igra
Uvek počinje onaj igrač koji je sa desne strane od delioca i redosled se nastavlja u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. U svakom krugu, svaki igrač izbacuje samo po jednu kartu. Ovom kartom može, a i ne mora ništa da odnese sa talona. U slucaju nošenja, igrač koji nosi karte uzima ih, okreće naopako i stavlja na svoju gomilu, kako drugi igrači ne bi mogli kasnije da vide koje su karte prošle. U slučaju da igrač ne moze da odnese ništa svojom kartom, ta karta ostaje na talonu. Kada se igra završi, ako ima karata koje su ostale na talonu nosi ih onaj igrač koji je poslednji nešto nosio. Kada igrač odnese sve karte sa talona svojom kartom, piše mu se tabla (recka). Kada igrač na kraju pokupi karte koje su ostale na talonu, zbog toga što je poslednji nosio, on ne dobija tablu.

Bodovanje
Svaki igrač ili par se boduje prema broju odnetih karata i štihova. Maksimalan broj poena je 25 + broj napravljenih tabli:

  • Za svaki odneti štih (10, J, Q, K, A) dobija se po jedan poen
  • Za "malu dvojku" (dvojku tref) dobija se jedan poen
  • Za "veliku desetku" (desetku karo) dobijaju se dva poena
  • Onaj ko je odneo više karata ukupno dobija "3 na karte" (dodatna 3 poena)
  • Ako su oba igrača odnela isti broj karata, niko ne dobija "3 na karte"


Table
Kada igrač odnese sve karte sa talona dobija dodatni poen. Tabla se ne piše na kraju poslednje "ruke" (kada su svi bacili sve karte osim igrača koji igra). Table se ne pišu kada igrač dostigne 100 poena.

Kraj igre
Mala igra se završava posle jedne runde. Pobednik je igrač sa više poena. Velika igra se završava kada igrač dostigne 101 ili više poena. Igrač ne može "izaći" tablom (jer se ne pišu posle 100 poena), niti bonusom "3 na karte" jer se karte broje tek na kraju partije.